Aparaty ruchome

Aparaty ruchome

Przed przystąpieniem do leczenia, Pacjent zapraszany jest na konsultację. Wykonywane są niezbędne zdjęcia i wyciski na modele diagnostyczne. Omawiamy jest plan leczenia.

Aparaty ruchome są samodzielnie zakładane i wyjmowane z jamy ustnej przez Pacjenta. Wykonywane są, w wybranym przez Państwa kolorze tęczy, przez technika na podstawie wycisków pobieranych w czasie wizyty przez lekarza.

Wizyta, na której odbywa się przekazanie aparatu Pacjentowi, służy również przekazaniu wszystkich niezbędnych informacji.

Ilość godzin użytkowania aparatu ustala lekarz ortodonta indywidualnie w zależności od potrzeb. Bardzo ważne jest regularne użytkowanie aparatów oraz perfekcyjna higiena. Po każdym wyjęciu aparatu z jamy ustnej należy go dokładnie umyć, osuszyć i umieścić w twardym, suchym, specjalnie do tego przeznaczonym pudełku. Bardzo ważnym elementem terapii są wizyty kontrolne, na których lekarz ortodonta aktywuje aparat.

Należy pamiętać o ograniczeniach w efektach leczenia możliwych do osiągnięcia aparatami ruchomymi. Pewny i niezależny wynik leczenia można uzyskać aparatami stałymi, które niezależnie od woli pacjenta, działają w jamie ustnej przez całą dobę.